dijous, 13 de gener de 2011

sinfonia mortal

Capa d' OzonoEfecte hivernacle:

Pluja acidaEfectes

DeforestacioAdaptacions al clima

Biomes

Perquè hi ha estacions